Καθομολόγηση Μεταπτυχιακού


«Το κλειδί της επιτυχίας στην εκπαίδευση είναι να μαθαίνουμε τους μαθητές μας να μαθαίνουν.» Σήμερα πραγματοποιήθηκε η τελετή καθομολόγησης του δεύτερου μεταπτυχιακού μου τίτλου σπουδών με θέμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Τον αφιερώνω με όλη μου την αγάπη στους εκπαιδευόμενους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου που είναι πάντα δίπλα μου και μου λείπουν πολύ τώρα που δεν είμαι κοντά τους.

χπ